v
Dịch Vụ Vận Chuyển
Bảng Giá Thuê Xe Riêng & Ghép Khách
100.000đ/Khách
Thời gian áp dụng: 01/01/2014 – 31/12/2014
Thị trường: Áp Dụng Cho Thị Trường Khách Việt Nam
Add: 17/25 Hoang Dieu, Vinh Nguyen, Nha Trang
Tel: 0258 2222139 – 2222149; Email: sales@goldenlighttravel.com.vn Trang Chủ | Giới thiệu | Tin Tức | Liên hệ | Tuyển dụng